1. Regulamin Sklepu Internetowego estetyka24.pl


OFERTA

 1. 1. Sklep internetowy www.estetyka24.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzi sprzedaż kosmetyków oraz dermokosmetyków za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty tj. dostępnych produktów, Sklep Internetowy zamieszcza na stronie www.estetyka24.pl
 2. 2. Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. 3. Przedmiotem sprzedaży przez Internet są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie www Sklepu Internetowego www.estetyka24.pl w chwili składania zamówienia.
 4. 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta


PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.estetyka24.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia drogą mailową. Dodatkowo otrzymuje również informację o sposobie i terminie płatności.
 2. 2. Dokonując zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru formy dostawy, w jakiej produkt ma dotrzeć.
 3. 3. Płatność za wybrane produkty jest realizowana poprzez pośrednika firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. zwaną Transferuj.pl
 4. 4. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania potwierdzenia dokonanego zakupu, zamówienie zostanie uznany za nieważne.
 5. 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji: 
  1. 5.1. Realizacja zamówienia następuje w momencie, gdy Klient otrzyma maila potwierdzającego dokonanie zamówienia, wówczas zobowiązany jest dokonać płatności w przeciągu 14dni.
  2. 5.2. Możliwość złożenia zamówienia istnieje po przez system na stronie ww.estetyka24.pl
  3. 5.3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanego zamówienia w momencie jeśli w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Klient nie dokona płatności.
  4. 5.4. Dowodem dokonania zakupu Pakietu SPA w Sklepie Internetowym jest potwierdzenie przelewu lub paragon/faktura VAT wystawione przez sklep. W przypadku firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie NIP do wystawienia faktury VAT.
  5. 5.5. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych spoczywa na Kliencie. 
  6. 5.6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
  7. 5.7. Formularze zamówień lub danych Klienta wypełnione nieprawidłowo są traktowane jako nieistniejące i jednocześnie otrzymują status “odrzucone”.

 

CENY TOWARÓW

 1. 1. Wszystkie ceny Pakietów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 
 3. 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.


CZAS REZALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, potrzeby do potwierdzeni płatności przez klienta. Jest to czas od momentu dokonania zamówienia do momentu dokonania płatności za wybrany Pakiet.
 2. 2. Po pomyślnym złożeniu zamówienia klient przekierowany jest na stronę pośrednika płatności (Transferuj.pl) gdzie dokonuje opłaty za zamówione produkty.
 3. 3. Jeśli klient nie dokona opłaty za produkty, zamówienie zostanie anulowane.
 4. 4. Po potwierdzeniu płatności, produkty przygotowywane są do wysyłki, która następuje do 48h od potwierdzenia płatności.
 5. 5. Właściciel sklepu nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
 6. 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: 
  1. 1.1. Przedpłata - Płatność przelewem elektronicznym
  2. 1.2. Przedpłata - Płatność szybkim przelewem automatycznym
 2. 2. Nie ma możliwości zamawiania towaru poprzez płatność przy odbiorze.

 

REKLAMACJE

 1. 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, ma prawo, po uprzednim skontaktowaniu się z Obsługą Sklepu Internetowego drogą mailową, przygotować wadliwy produkt do wysyłki na adres sklepu.
 2. 2. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura). Reklamacja powinna zawierać opis wady oraz dzień jej powstania.
 3. 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym produktem.
 4. 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie, zgodnie z opcją wybraną przez Zamawiającego, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów danego towaru), Zamawiający otrzyma zwrot równowartości ceny produktu lub zostaną mu zaproponowane inne, dostępne w sklepie towary w podobnej cenie.
 5. 5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm, którymi oklejona jest przesyłka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, otwierania lub gdy taśmy są zerwane lub nieoryginalne, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Spisanie protokołu szkody jest obowiązkiem kuriera i nie może on odmówić jego spisania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego